Postoje pitanja na koje je teško ili nemoguće dati odgovor, što zbog nepredvidivih okolnosti, što zbog izbegavanja generalizacije. Odgovarajući na jedno takvo pitanje Tihomir i Miloš će pokušati da iz ličnog ugla, kroz prizmu sopstvenog iskustva, sagledaju da li je dobar inženjer u isto vreme i dobar preduzetnik…

Slušajte “Internet marketing podkast sa Ivanom Bildijem” http://www.ivanbildi.com/ ukoliko želite da saznate više o internet marketingu.

Ako vas interesuje Inbound Marketing koncept slušajte “The Bright Ideas Podcast” autora Trent Dyrsmida http://brightideas.co/category/podcasts/. Koncept je primenjen na blogu kompanije Orange Hill Development http://www.orangehilldev.com/blog/.