Koliko puta smo čuli, recimo kad smo bili mali, da je za sigurnu budućnost neophodan trud, rad, red i disciplina? Tako je, previše puta! Vreme je da prihvatimo svoju prirodu i priznamo sebi šta je naš pravi cilj u životu i čemu svi težimo bez prestanka…

Pridružite se Tihomiru i Milošu koji, iz sopstvenog iskustva, kao dokazani džabalebaroši, odgovaraju na večito pitanje koje u sebi krije skrivene želje i suštinu našeg bitisanja, postavljeno u starini – “Kako se najesti ‘leba bez motike???”.